Služby

Provádím kácení stromů v prostorách, kde není možno strom pokácet celý najednou.

Například: Mezi domy, v zahradách, el. Vedení, hřbitov. Stromy nemocné a nebezpečně nakloněné. Kácení provádím postupným seřezáváním od koruny dolů. Větve se spouští lanem přes buben tak, aby nedošlo k poškození majetku. Následně provádím tyto řezy stromů: Dodržujeme standardy pro řez stromů vydané AOPK ČR.

 1. Bezpečnostní řez: Po jeho provedení nebude strom svoje okolí ohrožovat pádem suché nebo zlomené větve.
 2. Zdravotní řez: Kromě bezpečnosti tímto řezem ještě podpoříme vitalitu stromu.
 3. Redukční řez: Tímto typem řezu zvýšíme bezpečnost stromu proti zlomení nebo vývratu.
 4. Výchovný řez: Výchovným řezem mladých stromů po výsadbě ovlivníme architekturu koruny a bezpečnost stromu v dospělosti.
 5. Sesazovací řez: Tímto řezem odstraníme podstatnou část nebo celou korunu stromu z důvodu bezpečnosti.
 6. Bezpečnostní vazby: Ochrana před rozlomením koruny stromu.
  1. Nadále:

 

 1. Štěpkujeme pomocí štěpkovače ARB 150MT 26.
 2. Frézujeme pařezy pomocí pařezové frézy STX26 až 30 cm pod úroveň terénu včetně kořenových náběhů.
 3. Likvidujeme náletové dřeviny pomocí pásového stroje zn. BOBCAT s mulčováním zařízením.
 4. Poskytujeme těžební práce pomocí stroje UKT vybaveného lanovým navíjecím zařízením.
 5. Provádíme výsatby stromů dle spisových návrhů.