Úvod

  • Rizikové kácení stromů (arboristika), péče o stromy.
  • Rizikové kácení stromů v bytových i nebytových zástavbách.
  • Kácení dřevin v problematických místech, které mohou ohrozit Vaše zdraví či majetek.
  • Prořezávání stromů, výsadba stromů, péče o stromy rostoucí mimo les – pomocí stromolezecké techniky, vysokozdvižných plošin a jeřábu.
  • Likvidace náletových dřevin, štěpkování.
  • Frézování pařezů.
  • Služby pro lesní hospodářství.
  • Péče o zeleň.